Dienstverlening > Geldzorgen > Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling

 

Het OCMW kan bemiddelen voor een afbetalingsregeling als u een inkomen heeft, maar er niet in slaagt uw schulden te betalen.


Wat zijn de voorwaarden voor een schuldbemiddeling?

 • U woont In Leuven (Leuven, Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele en Wijgmaal)
 • U wilt hulp bij de oplossing van een ernstig schuldenprobleem.


Hoe verloopt een schuldbemiddeling?

Maak een afspraak met een schuldbemiddelaar:

 • Als u geen OCMW-uitkering heeft, dan maakt u voor het eerste gesprek een afspraak met het team Schuldhulpverlening (zie contactgegevens onderaan), 
 • Als u wél een OCMW-uitkering heeft, kan u terecht bij de maatschappelijk werker die uw dossier opvolgt.

Eerste gesprek. Zorg zoveel mogelijk voor de volgende documenten, zodat de schuldbemiddelaar een goed zicht krijgt op uw financiële en sociale situatie:

 • identiteitskaart;
 • inkomstenbewijzen (loonfiches, betalingsuittreksels, …);
 • uitgavenbewijzen (huishuur, elektriciteit, verwarming, medische kosten, afbetalingen, …);
 • aanslagbiljet belastingen;
 • kredietovereenkomsten en leningscontracten (ook van betaalkaarten);
 • brieven van schuldeisers (herinneringen, aanmaningen, ingebrekestellingen, dagvaardingen, vonissen).

Onderzoek van de schuld.  De schuldbemiddelaar zal eerst de schulden onderzoeken: wat is opeisbaar, zijn de schulden juist berekend, zijn ze niet verjaard?  

Contract. Als minstens één van de schulden een kredietschuld is, zal de schuldbemiddelaar een contract voor schuldbemiddeling afsluiten.

Gezinsbudget Ook het gezinsbudget zal besproken worden: wat zijn de inkomsten en de uitgaven, wat kan méér, wat kan minder, zijn er tegoeden, welke afbetaling is haalbaar voor het gezin?

Onderhandeling. Daarna kan onderhandeld worden met de schuldeiser over een betalingsregeling die haalbaar en aanvaardbaar is. Dat kan op verschillende manieren:

 • de schuld betwisten
 • uitstel van betaling aanvragen;
 • vermindering van schuld aanvragen; 
 • verzoeken om spreiding van betaling;

al dan niet in combinatie met budgetbeheer of budgetbegeleiding.

Wat kost schuldbemiddeling?
Er wordt geen vergoeding aangerekend voor schuldhulpverlening.

 

Wie is schuldbemiddelaar?

De schuldbemiddelaars zijn maatschappelijk werkers die de opleiding als schuldbemiddelaar gevolgd hebben en/of met voldoende ervaring met financiële hulpverlening. Een jurist van het OCMW zorgt voor de juridische ondersteuning.

Het OCMW van Leuven is erkend als dienst voor schuldbemiddeling onder het nummer 14AB/74/99070. 


Contactgegevens

Team Schuldhulpverlening OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Tel: 016 24 82 79 

Fax: 016 24 82 72
e-mail: schuldhulpverlening@ocmw-leuven.be