BuBao Woudlucht - Prentenboeken & speelblokken (2016)

Beschrijving actie

Basisschool voor buitengewoon onderwijs (BuBaO) Woudlucht kocht Fundels prentenboeken en XL-speelblokken aan:

  • Fundels prentenboeken zijn digitale prentenboeken die met animaties en teken- speel- en doe-activiteiten het verhaal tot leven brengen. Woudlucht heeft verschillende licenties gekregen voor kleuterklassen en lagere schoolklassen. Ook logopedisten en opvoeders gebruiken de fundels.
  • XL-speelblokken: kinderen kunnen ermee spelen in de naschoolse opvang of de leerkrachten kunnen ze tijdens de lessen gebruiken.

Bijdrage kinderarmoede

De Fundels prentenboeken worden voorgelezen aan de kinderen. In BuBaO Woudlucht zijn er veel kinderen die thuis weinig lezen of waar er weinig wordt voorgelezen. De Fundels zijn een meerwaarde, want ze stimuleren de kinderen tot lezen en vergroten hun taalgevoel.

De XL-speelblokken bevorderen het fantasiespel en het samenspel. Bij veel allochtone en kansarme gezinnen is er weinig speelgoed voor de kinderen thuis.

Beschrijving organisatie

BuBaO Woudlucht is een school voor buitengewoon basisonderwijs, die zich richt op kinderen met een lichte, matige of ernstige beperking. Ook kinderen met autisme kunnen er terecht. In BuBaO Woudlucht zijn er veel kinderen met een buitenlandse nationaliteit of uit lage sociale milieus. Woudlucht wil voor ieder kind onderwijs op maat aanbieden, en wil kinderen met een beperking laten ontplooien tot volwassenen die een plaats hebben in de maatschappij. Ieder kind wordt individueel benaderd, op eigen tempo en niveau.

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij

BuBaO Woulducht

Telefoon