CAW Oost-Brabant

Beschrijving actie

CAW Oost-Brabant kocht spelmateriaal aan voor de bezoekruimte. Daar worden bezoeken georganiseerd tussen ouder en kind wanneer een echtscheiding moeilijk verloopt of bij voortdurend conflict. De bedoeling is dat de band hersteld wordt onder deskundige begeleiding, wat de sociale integratie bevordert en zorgt voor een betere ontwikkeling van het kind. 

De aankoop van het spelmateriaal kadert binnen een groter project. Het CAW wil tussen 2015 en 2017 een nieuwe tuin maken, aangepast aan de noden van de doelgroep. Het is geen klassieke tuin, maar eerder een creatieve buitenspeelruimte met spelmateriaal voor alle leeftijden. Met het speelgoed kunnen kinderen hun motorische vaardigheden oefenen en hun talenten ontdekken. De tuin wordt een verlengstuk van de binnenruimte. De extra ruimte is welkom, aangezien sommige ouders door gerechtelijke maatregelen de bezoekruimte niet mogen verlaten en dus zijn aangewezen op het spelaanbod in de bezoekruimte en de tuin.

Bijdrage kinderarmoede

Een groot deel van de bezoekende gezinnen heeft het financieel niet gemakkelijk door de kosten van de echtscheiding en alleenstaand ouderschap. Daarnaast is er vaak sprake van uitsluiting op verschillende vlakken. CAW Oost-Brabant wil ervoor zorgen dat ze in de beperkte tijd die ze samen zijn in de bezoekruimte kunnen bouwen aan leuke, kwaliteitsvolle contacten, en een band kunnen ontwikkelen. Het extra spelmateriaal stimuleert de creativiteit en daagt uit tot ontwikkeling op meerdere vlakken. Zo kunnen ouder en kind zichzelf, elkaar en de wereld beter leren kennen en vertrouwen. 

Beschrijving organisatie

Een Centrum Algemeen Welzijnswerk biedt deskundige hulpverlening aan mensen met vragen en problemen rond welzijn. Het CAW is vlot bereikbaar, er zijn geen wachtlijsten het onthaal en de eerste hulp is gratis. De hulpverlening is vertrouwelijk en vrijwillig. CAW-hulpverleners ondersteunen in de eerste plaats de mogelijkheden die mensen zélf hebben. Ze kunnen ook de weg wijzen naar andere diensten of bemiddelen naar instanties die de sociale rechten kunnen verzekeren. Het CAW komt op voor een versterkt welzijn, voor mensen, hun omgeving en de samenleving.

Soms wordt het contact tussen kinderen en ouders verbroken, door een moeilijke scheiding of voortdurende conflict. In de bezoekruimte kan deze band hersteld worden onder deskundige begeleiding. Het doel van de bezoekruimte is om een veilige, rustige omgeving te zijn waar ouder en kind hun contacten kunnen herstellen of onderhouden en het kind zo min mogelijk belast wordt door de echtscheiding.

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij

CAW Oost-Brabant

Telefoon