Cultuursensitieve ondersteuning voor hulpverleners

Een cultuursensitieve ondersteuner (CSO) kan je helpen als de taal of sociaal-culturele verschillen met de cliënt een goede dienstverlening moeilijk maken. 

Wat doet een cultuursensitieve ondersteuner (CSO)?

Een CSO heeft zelf een migratieachtergrond of vluchtverleden. Daardoor kan die helpen om de communicatie en de relatie tussen de hulp- of dienstverlener en de cliënt verbeteren.

Een CSO kan:

 • Bij een consult aanwezig zijn en een gesprek met de cliënt voeren in de moedertaal.
Je mag de CSO niet alleen als tolk inschakelen.
 • Culturele en religieuze verschillen toelichten aan hulpverlener en cliënt.
 • Mee op huisbezoek gaan.
 • Een infosessie, actie of project rond welzijn, gezondheid, onderwijs of andere thema’s mee begeleiden.
 • Vooraf met de hulp- of dienstverlener een specifieke kwestie bekijken en de aanpak bespreken.
 • Informatie geven aan de cliënt, bv. over de volgende stap in het hulpverleningsproces.

Wie kan een beroep doen op een CSO?

Alle organisaties uit Leuven, zoals:

 • Scholen
 • CLB
 • Kind & Gezin
 • Wijkgezondheidscentra
 • Huis van het Kind
 • Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
 • Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)
 • Organisaties in de jeugdzorg
Het OCMW en de stad begeleiden de CSO’s.

Talen

We hebben CSO's voor:

 • Arabisch
 • Koerdisch (Kurmanji)
 • Dari
 • Pashtu
 • Farsi
 • Somali
 • Tigrinya

Prijs

 • Eerste 3 gesprekken: gratis
 • Vanaf het 4de gesprek:
  • € 15 voor het 1ste uur
  • € 5 voor elk extra uur

We sluiten vanaf het 4de gesprek een overeenkomst af.

Hoe aanvragen?

Individueel consult

 1. Kennismaking
  Neem contact op via ondersteuningvluchtelingen@ocmw-leuven.be
 2. Na het eerste contact
  Vraag een consult online aan. Doe dat minstens een week op voorhand.
Vraag een uitdrukkelijk akkoord van de cliënt om deze aanvraag te doen. Je moet de persoonlijke gegevens invullen.

Vraag consult aan

Infosessie of andere activiteit met een CSO

Mail naar ondersteuningvluchtelingen@ocmw-leuven.be

Wat gebeurt er na je aanvraag?

 1. Je krijgt een kopie van je aanvraag in je mailbox.
 2. De OCMW-coaches bespreken de aanvragen.
 3. We laten je binnen de week weten of we het consult kunnen inplannen.
  Lukt de voorgestelde datum of het uur niet, dan zoeken we samen een ander moment.

Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.