De Kettebende - Educatief spelmateriaal (2016)

Beschrijving actie

De Kettebende kocht educatief spelmateriaal aan. Ze gebruiken het 2 keer per week met een groep van ongeveer 18 kinderen. Zo kunnen ze de kinderen van nabij opvolgen, qua schoolwerk maar ook daarbuiten. Dankzij het contact met de school, de ouders en via de huiswerkbegeleiding kan de organisatie de kinderen van meer nabij opvolgen. De ouders leren hoe ze zelf betrokken kunnen worden bij de schoolactiviteiten. Steeds meer ouders komen met vragen over het functioneren van de school en hun kind op school.

Bijdrage kinderarmoede

Dankzij de kinderwerking is het bereik en de aanwezigheid van de buurtwerkers in de buurt versterkt. Zo kunnen ze kort bij de gezinnen komen en gepaste hulp bieden. 

Beschrijving organisatie

Kinderwerking De Kettebende geeft huiswerkbegeleiding en een zinvolle vrijetijdsbesteding aan kinderen uit de buurt. De Kettebende wil een warme tweede thuis zijn waar ze terecht kunnen met hun vreugde en verdriet. Via de kinderen bereiken ze ook andere gezinsleden waarvoor de drempel naar hulpverlening hoog is. De Kettebende richt zich op kinderen tussen 6 en 10 jaar. Met hulp van externe partners, zoals circus in beweging en buurtsport, is er regelmatig een extra aanbod. 

Getuigenis 

  • Een kind: 'Ik speel het liefst met de lego, ik kan er alles mee bouwen. Als ik groot ben, wil ik graag architect worden.'

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij

Kinderwerking De Kettebende

Telefoon