De Kettekeet - skateboards (2016)

Beschrijving actie

Kinderwerking De Kettekeet wil de kinderen een nieuwe sportvaardigheid aanleren. Met de nieuwe skateboards zijn de kinderen erg gemotiveerd om sporten op wieltjes verder te ontdekken. 

Bijdrage kinderarmoede

Met het materiaal en het begeleiden van activiteiten kunnen de kinderen kennismaken met nieuwe sporten. Velen kunnen ondertussen al skaten en willen graag zelfstandig verder aan de slag. Hun zelfvertrouwen heeft er een boost door gekregen.

Beschrijving organisatie

In de schoolperiodes zijn er 60 kinderen ingeschreven, in de vakantie kan dat oplopen tot 100. Iedereen uit de buurt kan zich inschrijven waardoor een sociale mix is. De kinderen komen voornamelijk uit kansarme gezinnen. Op woensdagnamiddagen zijn er activiteiten en in de vakantie is er speelpleinwerking voor kleuters en lagere schoolkinderen. In de week zijn er vrijwilligers, stagiairs en twee kinderwerkers om de huiswerkbegeleiding en het spelaanbod in goede banen te leiden.

Getuigenis

Enkele kinderen:

  • "Skaten is cool en superleuk!"
  • "Het leukste skatemoment was toen ik samen met mijn vrienden speelde. We kwamen allemaal samen, speelden circus en deden coole trucjes."
  • "Ik heb al trucjes geleerd met de rolschaatsen, en ik kan ook goed racen!"

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij

De Kettekeet

Telefoon