De Schommel

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Schommel biedt preventieve, gezinsgerichte opvoedingsondersteuning. De hulpverlening is in principe van korte duur, tot het gezin zelfstandig verder kan of tot er gericht is doorverwezen.

De Schommel richt zich op gezinnen met kinderen tot 12 jaar die tijdelijk moeilijkheden hebben met om de opvoeding van en de zorg voor de kinderen. Vele gezinnen zijn maatschappelijk kwetsbaar en hebben te maken met werkloosheid, slechte huisvesting, een laag maandinkomen ... Bij een aantal gezinnen is er sprake van kansarmoede. 

CKG De Schommel

Telefoon