De Slabbertjes - Gezond buiten eten en spelen (2016)

Beschrijving actie

Kinderdagverblijf De Slabbertjes kocht speeltafels en picknicktafels aan.

De speeltafels kunnen aangepast worden aan de interesses en het seizoen. Ze kunnen zowel binnen als buiten staan, en er kan met onder andere met zand, water of rollend materiaal worden op gespeeld. 

Met de picknicktafels kan er nu ook buiten worden gegeten, of kunnen er buiten ook rustigere activiteiten plaatsvinden. 

Daarnaast kochten ze materiaal aan om gezonde voeding in de kijker te zetten. 

Bijdrage kinderarmoede

In kinderopvang De Slabbertjes komen gezinnen in contact met elkaar, en doorbreken ze hun sociaal isolement. Door gezonde voeding in de kijker te zetten en hen Belgische producten te leren kennen in woord en beeld (werken met foto’s) hebben ze een beter idee van welke producten goedkoper en toch gezond zijn.

Beschrijving organisatie

Kinderdagverblijf De Slabbertjes is een vergund kinderdagverblijf. Er is plaats voor 30 kindjes tussen 6 weken en 3 jaar. De missie is om mensen te sensibiliseren over het belang van spelen en beweging voor de ontwikkeling van kinderen. De Slabbertjes houdt rekening met buurtbewoners en gezinnen die kinderen hebben in de school ernaast. Kinderen mogen experimenteren en krijgen alle ruimte om te falen. Zo vergroten ze hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen. 

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij

Kinderdagverblijf De Slabbertjes

Telefoon