De Wigwam - Spelmateriaal (2018)

Beschrijving actie

De Wigwam kocht extra spelmateriaal en meubilair aan en verdeelde het over de verschillende leefgroepen. Ze gebruiken het dagelijks tijdens de activiteiten in leefgroepen of tijdens spelnamiddagen met de ouders. Zo worden de motorische-, cognitieve- en taalvaardigheden van de kinderen versterkt. 

Bijdrage kinderarmoede

De ouders van de kinderen worden voortdurend uitgenodigd om deel te nemen aan de werking van De Wigwam. Zo worden ze ondersteund in hun pedagogische vaardigheden.