De Zevensprong - Speeltoestellen (2018)

Beschrijving actie

De Zevensprong kocht klim-, glij- en fantasiespellen aan voor op de speelplaats. Tijdens het spelen verbeteren de leerlingen hun motoriek en sociale vaardigheden. Zo wil de school de jongste leerlingen ook laten wennen aan gezamenlijke speeltijden. Samen met grotere kinderen ontdekken ze de materialen en leren ze veilig klimmen, klauteren en bewegen. Ze gaan in interactie met elkaar, maken afspraken en ontwikkelen hun taal. 

In de overdekte speelzaal is er een afgebakende hoek met speeltoestellen: een toren met glijbaan, een loopparcours en auto om in te zitten. Er hangen ook activiteitenborden. Zo kunnen kinderen in een veilige omgeving zinvol en rustig spelen. 

Bijdrage kinderarmoede

De laatste jaren is er een grote instroom van kinderen uit kansarme gezinnen of uit een andere cultuur. De jongste kinderen worden heel beschermend opgevoed en hebben dus weinig ervaring met een grote groep spelende en roepende kinderen om hen heen. Bovendien kennen ze vaak geen Nederlands, wat voor angst zorgt. Daarnaast is het concept 'spelend leren' niet in alle culturen gekend. Het doel is dus om een speelplaats op maat van de jongsten te maken, waar ze op een veilige manier kunnen ontdekken, omgaan met materialen en met elkaar. Ook moeders met kinderen die nog niet naar school gaan kunnen wachten in de speelhoek. 

Getuigenis

  • Een leerling uit de derde graad: 'Het is leuk om met de jongste kleuters een parcours te bouwen dat ze nadien samen met mij kunnen ontdekken'
  • Een moeder: 'Fijn dat er ook aan de allerjongsten wordt gedacht'