Domo vzw - spelotheek (2016)

Beschrijving actie

Door de samenwerking met UC Leuven-Limburg en de inzet van stagiaires uit de richting Sociale Readaptatiewetenschappen is het aantal vrijwilligers van DOMO vzw hard gestegen. Daardoor worden er meer boeken, spelletjes en andere materialen geleend uit de bib en de spelotheek. Er zijn ook steeds meer gezinnen of alleenstaande moeders met pasgeboren kinderen die langskomen. Er was dus nood aan uitbreiding, zodat alle kinderen spelletjes kunnen spelen en educatief materiaal gebruiken. 

Domo vzw kocht zo'n 70 nieuwe spelletjes aan, in drie categorieën:

  1. Gezelschapsspelletjes voor het hele gezin
  2. Educatieve spelletjes en leermateriaal
  3. Spelletjes voor hele jonge kinderen

Bijdrage kinderarmoede

In veel gezinnen die Domo vzw ondersteunt is spelmateriaal beperkt of niet aanwezig. Nochtans ontwikkelen kinderen bij het spelen van gezelschapsspellen bepaalde vaardigheden:

  • rekening houden met mekaar
  • beurt afwachten
  • omgaan met winnen en verliezen
  • positief communiceren
  • taalvaardigheid
  • respect voor materialen,
  • waarnemen, denken, lezen, schrijven en rekenen

Het spelen gebeurt in een leuke en gemoedelijke sfeer, samen met de vrijwilliger en liefst ook met de ouders. Zo wordt er aan de ouder-kind relatie gewerkt en hebben de ouders een voorbeeld van hoe van het spelen kan genoten worden.

Er is een toename in het aantal ontleningen, vooral van de gezelschapsspellen. In 2014 was dat nog 165, op 8 december 2015 is het al 189. Hoewel de effecten van de spelletjes niet onmiddellijk meetbaar zijn, is Domo ervan overtuigd dat ze een positieve bijdrage leveren.

Domo koos voornamelijk voor HABA-spellen: leuk en leerzaam materiaal met een stevige en kleurrijke uitvoering. Bovendien is er een dienst naverkoop waar vervangstukken kunnen gekocht worden. Ook de spelletjes die niet van Haba zijn werden kritisch geselecteerd met het oog op stevigheid. 

Beschrijving organisatie

Ouders zijn de belangrijkste actoren in de opvoeding van jonge kinderen. Sommige ouders hebben het op bepaalde momenten moeilijk om de nodige nestwarmte, geborgenheid en structuur te bieden, ook al willen ze dat wel.

Domo geeft als “vriend aan huis“ steun en bemoediging, en gaat mee met een stukje van hun levensweg. Via steun aan de ouders, geeft Domo meer toekomstkansen aan de kinderen. Tegelijkertijd biedt Domo ontspanning en genegenheid aan de kinderen, en stimuleert hen om hun talenten te ontwikkelen. Door de wekelijkse aanwezigheid van de vrijwilliger in het gezin vergroot Domo de draagkracht van de ouders, verbreedt het sociale netwerk, en wordt preventief bijgedragen tot het welzijn van de kinderen.

Wat de vrijwilliger in het gezin doet, gebeurt in overleg met de ouders en hangt af van de noden van het gezin. Het gaat van spelletjes spelen en huiswerk helpen maken tot een uitstap doen. Soms brengen ze tijd door met de ouders, bijvoorbeeld met een wandeling of bij een kop koffie. De vrijwilligers worden 'gematcht' met het gezin op vlak van gelijkaardige interesses en competenties. Ze zijn er aanwezig zonder te oordelen. Ze worden ondersteund door een vrijwilligersorganisatie.

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij