Andere informatie nodig?

ESF project Roma

Leuven heeft een lange traditie wat betreft het ‘werken’ met woonwagenbewoners. Het huidige terrein bestaat sedert 2000. Er werden specifieke projecten opgestart voor deze doelgroep sinds 2002. Er is al een hele weg afgelegd met deze groep. Opleiding en tewerkstelling als doelstelling op zich blijft voor het merendeel van het ‘terrein’ te hoog gegrepen, maar zijn wel centrale thema’s waarin we gefaseerd aan blijven verder werken. Vanuit het project zijn er ondertussen een aantal mannen tewerkgesteld binnen art.60. Naast de woonwagenbewoners op het terrein richten we ons tevens op de Roma populatie woonachtig in Leuven en die leefloon ontvangen vanuit het OCMW

ESF Vlaanderen biedt het OCMW de mogelijkheid om intensief aan de slag te gaan met deze doelgroep. Via groepsactiviteiten en individuele begeleiding werken we met de doelgroep richting een gepaste opleiding of werk.