Fabota - taalkoffers (2016)

Beschrijving actie

Kinderwerking Fabota kent een grote diversiteit aan nationaliteiten en culturen. Daarom is taalstimulering een belangrijk onderdeel van de werking. Vele kinderen en hun ouders beheersen het Nederlands niet goed, waardoor ze op school vaak een achterstand hebben. Fabota kocht taalkoffers met educatief materiaal aan, die vrijwilligers en stagiairs kunnen gebruiken bij hun educatieve activiteiten.

Bijdrage kinderarmoede

Het educatief materiaal legt de focus op ervaringsgericht spelen. Kansarme kinderen groeien vaak op in een taalarme omgeving of in een probleemsituatie die hun taalontwikkeling afremt. Met de taalkoffer worden cognitieve, sociale, fijne motorische en taalvaardigheden gestimuleerd. Hoe vroeger die vaardigheden bij kinderen gestimuleerd worden, hoe groter de kans dat de eerste schoolervaring vlot verloopt.

Beschrijving organisatie

Kinderwerking Fabota heeft als doelgroep kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar. Dagelijks komen er zo'n 80 kinderen naar Fabota. Kinderen uit kansarme gezinnen zijn de belangrijkste uitdaging, en ook kinderen met een fysieke, mentale of sociale handicap zijn welkom. Het is een bewuste keuze om alle kinderen zoveel mogelijk samen te laten spelen en leven.

Getuigenis

Een stagiair: 'Een van de kinderen in de groep vertelde nooit iets, en was heel taalzwak. Tot we de praatplaten gebruikten: plots was hij superenthousiast en deed hij de hele tijd een poes na.'

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij

Kinderwerking Fabota

Telefoon