Budgetbeheer

Budgetbeheer gaat verder dan budgetbegeleiding: het OCMW neemt je budget een tijdlang over. Het OCMW ontvangt jouw inkomsten en voert in jouw naam betalingen uit. Je hebt zelf wel inspraak en controle.

Voor schuldeisers betekent een 'budgetbeheer' een extra garantie dat de afbetalingen daadwerkelijk uitgevoerd worden, waardoor andere maatregelen minder nodig zijn (bijvoorbeeld aanmaningsbrieven, deurwaarders, beslag).

Wat zijn de voorwaarden voor een budgetbeheer?

  • Je woont in Leuven (Leuven, Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele en Wijgmaal).
  • Je schulden zijn beperkt.
  • Je hebt geen verslavingsproblematiek.
  • Je werkt actief mee om je budget op orde te krijgen.

Hoe verloopt budgetbeheer?

Eerste gesprek

Je maakt een afspraak met een budgetbeheerder (zie contactgegevens onderaan). Het eerste gesprek kan zowel op het OCMW als bij jouw thuis plaatsvinden. Zorg zoveel mogelijk voor de volgende documenten:

  • identiteitskaart
  • inkomstenbewijzen (loonfiches, bankuittreksels, etc.)
  • uitgavenbewijzen (huishuur, elektriciteit, verwarming, medische kosten, afbetalingen, etc.)
  • aanslagbiljet belastingen
  • kredietovereenkomsten en leningscontracten (ook van betaalkaarten)
  • brieven van schuldeisers (herinneringen, aanmaningen, ingebrekestellingen, dagvaardingen, vonnissen, etc.)

Ordenen

De budgetbeheerder maakt samen met jou een overzicht van de inkomsten, uitgaven, schulden en tegoeden. Hij gaat met jou na hoeveel huishoudgeld je strikt nodig hebt voor je gezin, welke de vaste kosten zijn die maandelijks betaald moeten worden en voor welke kosten een reserve aangelegd moet worden.

Budgetrekening

Het OCMW opent een 'budgetrekening' voor alle inkomsten en uitgaven van het gezin. De budgetrekening staat op jouw naam, zodat andere mensen niet weten dat het om een OCMW-rekening gaat. Je kan zelf geen verrichten uitvoeren op de budgetrekening, maar krijgt steeds een dubbel van de rekeninguittreksels, zodat je de betalingen kan opvolgen.

Ondersteuning

De budgetbeheerder moedigt je aan je uitgaven bij te houden in een huishoudboek. Hij zoekt samen met jou naar (besparings-)middelen. Eventueel kan hij bemiddelen met schuldeisers als bepaalde schulden uit de hand dreigen te lopen.

Einde budgetbeheer

Het budgetbeheer eindigt als de schulden voldoende afbetaald zijn en je opnieuw zelfstandig in staat bent je budget over te nemen. De schuldeisers worden verwittigd dat je het budget terug zelf overneemt. Als dat nodig is, kan het budgetbeheer gevolgd worden door een periode van budgetbegeleiding.

Wat kost budgetbeheer?

Er wordt geen vergoeding aangerekend voor budgetbeheer.

Wie is budgetbeheerder?

De budgetbeheerders zijn maatschappelijk werkers van het OCMW.