Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor personen met structurele schuldproblemen. De rechtbank kan een 'collectieve schuldenregeling' toestaan om je financiële toestand te herstellen, zodat:

 • Je jouw schulden kan betalen in de mate van het mogelijke.
 • Jij en je gezin menswaardig kunnen leven.

Wat zijn de voorwaarden voor een collectieve schuldenregeling?

 • Je hebt een overmatige schuldenlast en bent niet meer in staat om je schulden te betalen. Het gaat niet om een tijdelijk probleem.
 • Je hebt je onvermogen niet zelf bewerkstelligd.
 • Je bent geen handelaar geweest tijdens de 6 maanden vóór de aanvraag.
 • Je woont in België.

Hoe verloopt een collectieve schuldenregeling?

Verzoekschrift

De aanvraag bij de rechtbank moet gebeuren met een verzoekschrift. Je kan een afspraak maken met het team schuldhulpverlening; zij kunnen je helpen met het opstellen van het verzoekschrift, het overzicht van de schulden of het aanvragen van een advocaat.

Onderzoek schulden

De schuldbemiddelaar die de rechtbank aanduidt onderzoekt de schulden. Hij schrijft alle schuldeisers aan voor een opgave van de schulden en een bewijs ervan. Schulden die niet 'gegrond' zijn, worden niet in de schuldenregeling opgenomen.

Onderzoek vermogen

De schuldbemiddelaar onderzoekt de inkomsten en bezittingen van de schuldenaar en kijkt na wat verkocht kan worden.

Voorstel schuldenregeling

De schuldbemiddelaar doet een voorstel van schuldenregeling aan de schuldeisers. De schuldenaar krijgt een menswaardig bestaan gegarandeerd als hij zich houdt aan de voorwaarden. De periode van afbetaling wordt beperkt in de tijd (5-7 jaar). Schulden die in die periode niet volledig afbetaald zijn, worden in principe kwijtgescholden.

Beslissing rechtbank

Als niet alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel, zal de rechter beslissen en eventueel een afbetalingsregeling opleggen.

Opvolging

Tijdens de collectieve schuldenregeling komen alle inkomsten toe bij de schuldbemiddelaar, die de afbetalingen doet. Hij betaalt de schuldenaar een 'leefgeld' en spreekt af wat daarvan betaald moet worden: het huishoudgeld, de huishuur, de energie, enz.. Er mogen geen nieuwe schulden gemaakt worden. Soms werkt de schuldbemiddelaar samen met het team schuldhulpverlening voor een budgetbeheer van de toelage.

Einde collectieve schuldenregeling

De collectieve schuldenregeling eindigt als:

 • De voorwaarden niet opgevolgd zijn (bv. verbod om nieuwe schulden te maken).
 • De periode van de schuldenregeling verstreken is en de voorwaarden zijn nageleefd.
 • Er geen akkoord mogelijk is over de afbetalingsregeling en geen gerechtelijke beslissing daarover is.
 • De financiële toestand van de schuldenaar sterk verbetert ('terugkeer tot beter fortuin').
 • Er moeilijkheden zijn bij de uitvoer of er nieuwe feiten opduiken.

Wat kost een collectieve schuldenregeling?

De hulp die OCMW biedt voor het aanvragen van een collectieve schuldenregeling of bij budgetbeheer, moet niet betaald worden. De schuldbemiddelaar ontvangt een honorarium en kostenvergoeding op het gedeelte dat beschikbaar is voor afbetaling aan schuldeisers. Dat wordt niet afgetrokken van het leefgeld van de schuldenaar.