Financiële tussenkomsten

Soms verleent OCMW aanvullende financiële hulp, bijvoorbeeld bij noodzakelijke uitgaven. Het OCMW beslist zelf over de aard en het bedrag van de financiële tussenkomsten.

Veelvoorkomende tussenkomsten zijn:

  • Dringende steun of overbruggingssteun
  • Tussenkomst in medische kosten, zoals remgeld bij medicamenten, aankoop van een bril of een tandprothese
  • Tussenkomst in woonkosten
  • Tussenkomst in energiekosten
  • Tussenkomst schoolkosten

Toewijzing

Cliënten van OCMW Leuven dienen de aanvraag voor aanvullende financiële hulp in bij hun maatschappelijk werker. Die onderzoekt de aanvraag. Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst beslist over de toekenning, afhankelijk van de situatie van de aanvrager. De tussenkomsten zijn dus niet automatisch en wordt niet aan iedereen toegekend.