Financiële tussenkomsten

In sommige gevallen verleent het OCMW aanvullende financiële hulp. Onder bepaalde voorwaarden kunnen wij tussenkomen in strikt noodzakelijke uitgaven.

Het leefloon en de financiële-steun-gelijk-aan-het-leefloon worden bepaald door wetten, die voor alle OCMW's in België van toepassing zijn. Daarnaast kan elk OCMW zelf beslissen over de aard en het bedrag van bijkomende financiële tussenkomsten.

Er is een waaier aan mogelijkheden, maar veelvoorkomende tussenkomsten zijn:

  • dringende steun (spoedsteun), overbruggingssteun...
  • tussenkomst in medische kosten (van remgeld medicamenten tot tussenkomst in de aankoop van een bril, tandprothese...)
  • tussenkomst in woonkosten ( huurtussenkomst, huurwaarborg...)
  • tussenkomst in energiekosten
  • tussenkomst schoolkosten
  • ....

Toewijzing

Voor het verlenen van deze bijkomende tussenkomsten is er steeds een individuele beslissing nodig van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, afhankelijk van de eigen situatie van de aanvrager. Deze tussenkomsten worden bijgevolg niet automatisch en niet aan iedereen toegekend. Elke aanvraag wordt onderzocht door de maatschappelijk werker.