Financiële tussenkomsten

In sommige gevallen verleent OCMW aanvullende financiële hulp. Zo kunnen we onder bepaalde voorwaarden tussenkomen in strikt noodzakelijke uitgaven.

Terwijl het bedrag van het leefloon en de financiële steun gelijk aan het leefloon vallen onder de Belgische wetgeving, kan elk OCMW zelf beslissen over de aard en het bedrag van bijkomende financiële tussenkomsten.

Veelvoorkomende tussenkomsten zijn:

  • Dringende steun (spoedsteun), overbruggingssteun ...
  • Tussenkomst in medische kosten (remgeld medicamenten, aankoop van een bril, tandprothese ...)
  • Tussenkomst in woonkosten (huurtussenkomst, huurwaarborg ...)
  • Tussenkomst in energiekosten
  • Tussenkomst schoolkosten
  • ....

Toewijzing

Elke aanvraag voor bijkomende financiële tussenkomsten wordt onderzocht door de maatschappelijk werker. Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst beslist over de uiteindelijke toekenning, afhankelijk van de situatie van de aanvrager. Deze tussenkomsten worden dus niet automatisch en niet aan iedereen toegekend.