Leefloon

Recht op maatschappelijke integratie

Het OCMW heeft de opdracht om het recht op maatschappelijke integratie te waarborgen, en dus iedereen de kans te geven om het eigen leven in handen te nemen. Dat kan op drie manieren gebeuren:

 • Een tewerkstelling (voor -25 jarigen binnen de drie maanden na de aanvraag)
 • Een individueel integratieproject dat leidt tot een tewerkstelling
 • Een leefloon (in afwachting van een tewerkstelling of tijdens het individueel integratieproject

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om recht te hebben op maatschappelijke integratie zijn:

 • In België verblijven
 • Meerderjarig zijn (of ontvoogd door huwelijk, of een kind ten laste hebben)
 • De Belgische nationaliteit hebben (ofwel EU-onderdaan met verblijfsrecht langer dan 3 maand zijn, ofwel vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister, ofwel erkend vluchteling of staatsloze of subidiaire bescherming)
 • Bestaansmiddelen hebben die lager zijn dan het bedrag van het leefloon
 • Werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan
 • Gebruik maken van rechten: uitkeringen sociale zekerheid, onderhoudsverplichtingen

Bijkomende voordelen leefloon

 • Sociaal maximumtarief tarief elektriciteit en aardgas
 • Verhoogde tussenkomst in de ziekteverzekering (enkel na minstens 3 maanden ononderbroken leefloon te hebben ontvangen)
 • Vrijstelling belasting oppervlaktewateren
 • Sociaal tarief voor telefoon
 • Sociaal abonnement bij De Lijn

Equivalent leefloon (leefgeld)

Vreemdelingen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, hebben geen recht op een RMI-leefloon. Ze kunnen wel een 'equivalent leefloon' (of 'leefgeld') krijgen. De bedragen van het leefgeld zijn hetzelfde als die van het leefloon.