Leefloon

Wat is een leefloon?

Het leefloon is onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie, en is slechts één van de vormen van hulpverlening van het OCMW. De opdracht van het OCMW is niet om een inkomen toe te kennen, maar wel om iedereen de kans te bieden om terug zelfstandig een eigen leven in handen te nemen. Indien mogelijk, trachten we via een tewerkstelling de integratie in de maatschappij te verzekeren.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om recht te hebben op maatschappelijke integratie zijn:

 • In België verblijven
 • Meerderjarig zijn (of ontvoogd door huwelijk, of een kind ten laste hebben)
 • De Belgische nationaliteit hebben (ofwel EU-onderdaan met verblijfsrecht langer dan 3 maand zijn, ofwel vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister, ofwel erkend vluchteling of staatsloze)
 • Bestaansmiddelen hebben die lager zijn dan het bedrag van het leefloon
 • Werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan
 • Gebruik maken van rechten: uitkeringen sociale zekerheid, onderhoudverplichtingen

Het recht op maatschappelijke integratie kan toegekend worden in de volgende vormen:

 • Een tewerkstelling (voor -25 jarigen binnen de drie maanden na de aanvraag)
 • Een individueel integratieproject dat leidt tot een tewerkstelling (verplicht voor -25-jarigen)
 • Een leefloon (in afwachting van een tewerkstelling of tijdens het individueel integratieproject)

Bijkomende voordelen leefloon

 • Sociaal maximumtarief tarief elektriciteit en aardgas
 • Verhoogde tussenkomst in de ziekteverzekering (enkel na minstens 3 maanden ononderbroken leefloon te hebben ontvangen)
 • Vrijstelling belasting oppervlaktewateren
 • Sociaal tarief voor telefoon
 • Sociaal abonnement bij De Lijn

Equivalent leefloon (leefgeld)

Vreemdelingen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, hebben geen recht op een RMI-leefloon. Ze kunnen wel een 'equivalent leefloon' (of 'leefgeld') krijgen. De bedragen van het leefgeld zijn hetzelfde als die van het leefloon.