Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede

Het Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede (LFBK) werd opgericht in 2010. Het is een initiatief van het OCMW Leuven om de strijd tegen armoede bij kinderen aan te gaan. Het LFBK wil kansarme kinderen een reële kans geven om deel te nemen aan het maatschappelijk leven en zo vermijden dat ze blijven vastzitten in een spiraal van armoede. 
De acties van het LFBK , dragen bij tot vier aandachtsgebieden inzake kinderarmoedebestrijding:

  • Toegang tot toereikende middelen
  • Toegang tot kwaliteitsvolle diensten
  • Participatie van kansarme kinderen
  • Afsluiten van partnerschappen tussen beleidsdomeinen en bestuursniveaus

Elk jaar worden de acties van het LFBK geëvalueerd en bijgestuurd in functie van de lokale noden.

Financiering

In 2018 financiert het LFBK de volgende acties:

  • Toelage schoolkosten (aanvraagformulier indienen voor 31/12/2018)
  • Kleuterparticipatie (boekentasjes) (ontvangstbewijs indienen voor 31/12/2018)
  • Spelmateriaal 'Participatie is troef!'
  • Toelage educatief speelgoed (aanvraagformulier indienen voor 31/12/2018)

Alle documenten moeten opgestuurd worden naar OCMW Leuven - Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede (Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven).

Reglement

De voorwaarden, aanvraagprocedure en financiering van alle acties kan je terugvinden in het 'Reglement Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede 2018'.