Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede

Het Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede (LFBK) werd opgericht in 2010. Het is een initiatief van het OCMW Leuven met als doel de strijd tegen armoede bij kinderen aan te gaan. Het LFBK wil kansarme kinderen een reële kans geven om deel te nemen aan het maatschappelijk leven en op die manier vermijden dat zij opgesloten geraken in een spiraal van armoede. 
De acties die het LFBK onderneemt, dragen bij tot vier prioritaire aandachtsgebieden inzake kinderarmoedebestrijding:

  • toegang tot toereikende middelen,
  • toegang tot kwaliteitsvolle diensten,
  • participatie van kansarme kinderen
  • en afsluiten van partnerschappen tussen beleidsdomeinen en bestuursniveaus.

Elk jaar worden de acties van het LFBK geëvalueerd en bijgestuurd i.f.v. de lokale noden.

Financiering

In 2017 financiert het LFBK de volgende acties:

  • Toelage schoolkosten (aanvraagformulier indienen voor 31/12/2017)
  • Kleuterparticipatie (boekentasjes) (ontvangstbewijs indienen voor 31/12/2017)
  • Spelmateriaal 'Participatie is troef!

 

Alle documenten mogen opgestuurd worden naar OCMW Leuven - Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede.

Reglement

De voorwaarden, aanvraagprocedure en financiering van alle acties kan u terugvinden in het 'Reglement Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede 2017'.