Schuldbemiddeling

Het OCMW kan bemiddelen voor een afbetalingsregeling als u een inkomen heeft, maar er niet in slaagt uw schulden te betalen.

Wat zijn de voorwaarden voor een schuldbemiddeling?

 • U woont In Leuven (Leuven, Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele en Wijgmaal)
 • U wilt hulp voor een ernstig schuldenprobleem.

Hoe verloopt een schuldbemiddeling?

Maak een afspraak met een schuldbemiddelaar.

 • Als u geen OCMW-uitkering heeft, dan maakt u voor het eerste gesprek een afspraak met het team Schuldhulpverlening.
 • Als u wél een OCMW-uitkering heeft, kan u terecht bij de maatschappelijk werker die uw dossier opvolgt.

Eerste gesprek

Zorg zoveel mogelijk voor de volgende documenten, zodat de schuldbemiddelaar een goed zicht krijgt op uw financiële en sociale situatie:

 • identiteitskaart;
 • inkomstenbewijzen (loonfiches, betalingsuittreksels, ...);
 • uitgavenbewijzen (huishuur, elektriciteit, verwarming, medische kosten, afbetalingen, ...);
 • aanslagbiljet belastingen;
 • kredietovereenkomsten en leningscontracten (ook van betaalkaarten);
 • brieven van schuldeisers (herinneringen, aanmaningen, ingebrekestellingen, dagvaardingen, vonnissen).

Onderzoek van de schuld

De schuldbemiddelaar zal eerst de schulden onderzoeken: wat is opeisbaar, zijn de schulden juist berekend, zijn ze niet verjaard?

Contract

Als minstens één van de schulden een kredietschuld is, zal de schuldbemiddelaar een contract voor schuldbemiddeling afsluiten.

Gezinsbudget

Ook het gezinsbudget zal besproken worden: wat zijn de inkomsten en de uitgaven, wat kan méér, wat kan minder, zijn er tegoeden, welke afbetaling is haalbaar voor het gezin?

Onderhandeling

Daarna kan onderhandeld worden met de schuldeiser over een betalingsregeling die haalbaar en aanvaardbaar is. Dat kan op verschillende manieren:

 • de schuld betwisten; 
 • uitstel van betaling aanvragen;
 • vermindering van schuld aanvragen;
 • verzoeken om spreiding van betaling;al dan niet in combinatie met budgetbeheer of budgetbegeleiding.

Wat kost schuldbemiddeling?

Er wordt geen vergoeding aangerekend voor schuldhulpverlening.

Wie is schuldbemiddelaar?

De schuldbemiddelaars zijn maatschappelijk werkers die de opleiding als schuldbemiddelaar gevolgd hebben en/of met voldoende ervaring met financiële hulpverlening. Een jurist van het OCMW zorgt voor de juridische ondersteuning.

Het OCMW van Leuven is erkend als dienst voor schuldbemiddeling onder het nummer 14AB/74/99070.