Budgetbeheer

Budgetbeheer gaat verder dan budgetbegeleiding. OCMW Leuven neemt uw budget een tijdlang over: het ontvangt uw inkomsten en doet in uw naam betalingen. U heeft wel inspraak en controle. 

Voor schuldeisers is budgetbeheer een extra garantie dat afbetalingen worden uitgevoerd. Daardoor zijn andere maatregelen, zoals aanmaningsbrieven, deurwaarders of beslag, minder nodig.

De voorwaarden voor budgetbegeleiding zijn:

  • U woont in Leuven
  • U heeft geen verslavingsproblematiek
  • Uw schulden zijn beperkt
  • U wil actief meewerken om uw budget op orde te krijgen

Verloop

Eerste gesprek

Het eerste gesprek met een budgetbeheerder kan zowel bij het OCMW als bij u thuis plaatsvinden. Zorg voor de volgende documenten:

  • Identiteitskaart
  • Inkomstenbewijzen (loonfiches, betalingsuitreksels …)
  • Uitgavenbewijzen (huishuur, elektriciteit, verwarming, medische kosten, afbetalingen …)
  • Aanslagbiljet belastingen
  • Kredietovereenkomsten en leningscontracten (ook van betaalkaarten)
  • Brieven van schuldeisers (herinneringen, aanmaningen, ingebrekestellingen, dagvaardingen, vonnissen …)

Overzicht budget

U maakt samen met de budgetbeheerder een overzicht van inkomsten, uitgaven, schulden en tegoeden. Er wordt een overzicht gemaakt van de vaste kosten en het nodige huishoudgeld. De budgetbegeleider gaat na voor welke kosten een reserve moet aangelegd worden. 

Budgetrekening

De budgetbeheerder opent een ‘budgetrekening’ voor alle inkomsten en uitgaven van uw gezin. Die staat op uw naam; anderen kunnen dus niet zien dat het om een OCMW-rekening gaat. U kan geen verrichtingen uitvoeren. U krijgt steeds een kopie van de rekeninguittreksels, zodat u de betalingen kan opvolgen. 

Opvolging

De budgetbeheerder moedigt u aan om uw uitgaven bij te houden in een huishoudboek. Hij zoekt samen met u naar besparingsmiddelen. 

Eventueel kan de budgetbeheerder bemiddelen met schuldeisers, indien bepaalde schulden uit de hand dreigen te lopen. 

Einde

Het budgetbeheer eindigt als de schulden afbetaald zijn en u opnieuw zelfstandig uw budget kan overnemen. De schuldeisers worden verwittigd wanneer u het budget opnieuw overneemt. Indien nodig, kan budgetbeheer gevolgd worden door een periode van budgetbegeleiding

Kostprijs

Gratis

 

Team schuldhulpverlening

Telefoon