Schuldbemiddeling

Bij schuldbemiddeling zoekt een schuldbemiddelaar samen met u naar de beste manier om uw schulden te kunnen afbetalen. 

Verloop

Eerste gesprek met schuldbemiddelaar

Tijdens uw eerste afspraak wil de schuldbemiddelaar een goed zicht krijgen op uw financiële en sociale situatie. Neem daarom de volgende documenten mee:

 • Identiteitskaart
 • Inkomstenbewijzen (loonfiches, betalingsuitreksels …)
 • Uitgavenbewijzen (huishuur, elektriciteit, verwarming, medische kosten, afbetalingen …)
 • Aanslagbiljet belastingen
 • Kredietovereenkomsten en leningscontracten (ook van betaalkaarten)
 • Brieven van schuldeisers (herinneringen, aanmaningen, ingebrekestellingen, dagvaardingen, vonnissen …)

Onderzoek schulden & budget

De schuldbemiddelaar onderzoekt de schulden:

 • Wat is opeisbaar? 
 • Zijn ze juist berekend? 
 • Zijn ze verjaard?

Ook het gezinsbudget wordt besproken: 

 • Wat zijn de inkomsten en uitgaven
 • Wat kan meer en wat kan minder?
 • Welke afbetaling is haalbaar?

Onderhandeling met schuldeiser

Na het onderzoek kan de schuldbemiddelaar onderhandelen met de schuldeiser over een afbetalingsregeling. Dat kan op verschillende manieren:

 • De schuld betwisten
 • Uitstel van betaling aanvragen
 • Vermindering van de schuld aanvragen
 • Verzoeken om spreiding van betaling – al dan niet in combinatie met budgetbeheer of budgetbegeleiding

Kostprijs

Gratis

Team schuldhulpverlening

Telefoon