Voorschotten

Heeft u recht op een uitkering, maar heeft u die door omstandigheden nog niet ontvangen? Dan kan u van het OCMW een voorschot krijgen. Dat gaat enkel u dat nodig heeft om een menswaardig leven te kunnen leiden.

Werkwijze

Uw maatschappelijk werker onderzoekt of u recht hebt op een voorschot. Als u de uitkering ontvangt, vordert het OCMW met uw akkoord het voorschot rechtstreeks van de uitbetalende instantie terug.

Voorschotten op onderhoudsgeld voor kinderen

Voor voorschotten op onderhoudsgeld voor kinderen kan u terecht bij de Dienst Alimentatievorderingen (DAVO) van de Federale Overheidsdienst Financiën.