Voorschotten

Wanneer iemand recht heeft op een socialezekerheidsuitkering of een andere vorm van inkomen, maar door omstandigheden deze uitkering nog niet ontvangen heeft, kan het OCMW een voorschot hierop toekennen, in zoverre deze persoon deze uitkering nodig heeft om een menswaardig leven te kunnen leiden.

Uw maatschappelijk werker gaat in een sociaal onderzoek na of u recht hebt op dat voorschot. Zodra de betrokkene de uitkering ontvangt, vordert het OCMW met uw akkoord het voorschot rechtstreeks van de uitbetalende instantie terug.

Voorschotten op onderhoudsgeld voor kinderen

Voor voorschotten op onderhoudsgeld voor kinderen kan u terecht bij de Dienst Alimentatievorderingen (DAVO) van de Federale Overheidsdienst Financiën.