Het Toverhuis - een nieuwe tuin (2016)

Beschrijving actie

Kinderdagverblijf het Toverhuis wilde haar tuin aantrekkelijker en leerrijker maken. Met veilige speelvoorzieningen kunnen de peuters zich ontwikkelen op motorisch en cognitief vlak. Er zijn nu moestuintjes, fietspaden, lindebomen en een blotevoetenpad. 

Bijdrage kinderarmoede

Kinderen die in armoede leven krijgen in de tovertuin dagelijks de kans om buiten te spelen. Met de vernieuwde inrichting oefenen zij vaardigheden zoals fietsen, klimmen en klauteren. Daarnaast komen ze in contact met de seizoenen, dieren, planten en andere natuurelementen. Gezonde voeding, goede verzorging en dagelijkse buitenlucht dragen ook bij tot een goede gezondheid.

Beschrijving organisatie

Het Toverhuis biedt voor- en naschoolse opvang op weekdagen tussen 7:30 en 18 uur voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Er is zorg en activiteiten op maat van het kind. Er zijn twee dagverblijven in Herent en een in Kessel-Lo, in totaal voor 67 kinderen. Het merendeel komt naar de opvang wanneer de ouders werken. Zowel hooggeschoolde als laaggeschoolde ouders vinden hun weg naar het Toverhuis. De kinderen staan centraal: er wordt naar hen geluisterd en er wordt rekening gehouden met ieders behoeften. Ouders die vragen rond opvoeding en ondersteuning hebben, worden zo goed mogelijk geholpen. 

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij

De Tovertuin

Telefoon