Huis van het Kind - Hulp voor aanstaande ouders (2016)

Beschrijving actie

Huis van het kind kocht de volgende materialen aan:

  1. ‘Real Care Baby’: een pop die reageert als een echte baby. De doelgroep leert met de pop wat een kind hebben betekent: de zorgen en de gevolgen voor het eigen leven. Emotionele, financiële en sociale gevolgen worden bespreekbaar gemaakt. Zo kan iemand inschatten of hij of zij klaar is voor een kind.
  2. De ‘alcohol baby’, ‘drugsbaby’ en ‘shaken infant baby’. Deze poppen maken op een expliciete manier bewust van de effecten van alcohol- of druggebruik tijdens de zwangerschap en de gevolgen van het schudden van een baby na de geboorte.
  3. Twee zwangerschapsvesten die een zwangere buik simuleren. Zo worden jonge meisjes bewust van de ongemakken en beperkingen die dat met zich meebrengt.

De Bakermat, Fara vzw, Kind en Gezin en Huis van het Kind Leuven namen deel aan een vorming om het materiaal te kunnen gebruiken. 

Het materiaal zit in de opvoedbib van Huis van het kind Leuven en kan dus uitgeleend worden. De opvoedconsulenten van het Huis van het Kind gebruiken het ook voor externe vormingen.

Bijdrage kinderarmoede

Het didactisch materiaal werkt sensibiliserend. De effecten van bepaald ouderlijk gedrag en de noden van de baby worden bespreekbaar gemaakt. Het geeft inzicht over het zwangerschapsgebeuren en maakt de doelgroep bewust van de veranderingen bij de geboorte van een kind.

Bij jongeren die reeds zwanger zijn, kunnen hulpverleners het materiaal gebruiken om de beleving van de jongere te bespreken, te wijzen op wat goed loopt en op wat ze nog kunnen leren. Daarnaast bespreken ze de gevolgen van alcohol- en druggebruik.

Beschrijving organisatie

De partners van netwerk-vzw Huis van het Kind Leuven bieden een laagdrempelig ondersteuningsaanbod voor gezinnen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. Enerzijds is er de 'fysieke' plek Huis van het Kind, waar een activiteiten en initiatieven gebundeld worden. Het is een centraal aanspreekpunt voor ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken. Er is ruimte voor medische, psychosociale en pedagogische consultatie, een spel- en ontmoetingsplek voor kinderen en ouder(s) of andere vertrouwde volwassenen, en een groepsaanbod. Anderzijds zijn er projecten met andere vzw's, zoals Parelcoaching en Kirikou, en thematische acties, bijvoorbeeld rond echtscheiding.

Het aanbod richt zich tot een ruime leeftijdsgroep: aanstaande gezinnen, gezinnen met kinderen tussen 0 en 24 jaar en alle personen die gezinnen ondersteunen (grootouders, leerkrachten, kindbegeleidsters ...)

Getuigenis

  • Medewerker Fara vzw: 'De vorming was boeiend. Ik ga de poppen zeker komen uitlenen om te gebruiken bij onze gezinnen.'
  • Medewerker Huis van het Kind: 'Ik kijk ernaar uit een vorming op maat van het secundair onderwijs te ontwikkelen en met de real care babies op stap te gaan'

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij

Huis van het Kind Leuven

Telefoon