Don Bosco Groenveld - Speelplaats Animatie (2016)

Beschrijving actie

Niet alle leerlingen zijn even sterk in schoolse vaardigheden, maar ze hebben allemaal bepaalde. Met een gevarieerd aanbod van middagactiviteiten, probeert de school het talent van iedere leerling te ontdekken en te benoemen. Dat geeft hen een positiever zelfbeeld, waardoor ze beter functioneren en presteren in de klas.

Met gestructureerde en vrije middagactiviteiten ontstaat er een band tussen leerlingen onderling en tussen leerkrachten en leerlingen. Als er problemen zijn met een leerling, is het makkelijker om een oplossing te vinden wanneer de leerling zich verbonden voelt met de leerkracht.

Voor kansarme kinderen is het vaak moeilijk om vrije tijd zinvol in te vullen. En leerlingen die zich vervelen, doen vaak vervelend en tonen sneller negatief gedrag. De school probeert hen met de middagactiviteiten te leren hoe ze hun vrije tijd kunnen spenderen, en zo een negatieve spiraal te voorkomen. Ook op lange termijn is dat belangrijk, om als een positieve burger te kunnen functioneren in de maatschappij.

Bijdrage kinderarmoede

Don Bosco Groenveld probeert sociale vaardigheden, zoals delen, spelenderwijs aan te leren. De leerlingen ervaren dat je niet veel nodig hebt je te amuseren. Tijdens de middagpauze spelen ze met het kleine materiaal. Een middag per week is er een activiteit met het grotere materiaal.

Beschrijving organisatie

Don Bosco Groenveld  wil kwaliteitsvol onderwijs aanbieden. De school is een plaats waar jongeren de nodige zorg en begeleiding krijgen om uit te groeien tot jongvolwassenen die volgens hun mogelijkheden mee kunnen bouwen aan de maatschappij. Er zijn twee studierichtingen: een richt zich vooral op de sociale en zorgsector, de andere op de grafische sector.  Sinds 2015 is er een aparte school voor leerlingen met autisme. Zij kunnen dezelfde studierichtingen volgen.

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij

 

Don Bosco Groenveld - Groenveldstraat 44, 3001 Heverlee

Telefoon