Budgetbegeleiding

Een budgetbegeleider helpt uw budget te ordenen en uw uitgaven onder controle te krijgen. U houdt uw budget zelf in handen. 

De voorwaarden voor budgetbegeleiding zijn:

  • U woont in Leuven
  • U heeft geen verslavingsproblematiek
  • Uw schulden zijn beperkt
  • U wil actief meewerken om uw budget op orde te krijgen

Verloop

Eerste gesprek

Het eerste gesprek met de budgetbegeleider kan zowel bij het OCMW als bij u thuis plaatsvinden. Neem de volgende documenten mee:

  • Identiteitskaart
  • Inkomstenbewijzen (loonfiches, betalingsuitreksels …)
  • Uitgavenbewijzen (huishuur, elektriciteit, verwarming, medische kosten, afbetalingen …)
  • Aanslagbiljet belastingen
  • Kredietovereenkomsten en leningscontracten (ook van betaalkaarten)
  • Brieven van schuldeisers (herinneringen, aanmaningen, ingebrekestellingen, dagvaardingen, vonnissen …)

Overzicht budget

U maakt samen met de budgetbegeleider een overzicht van inkomsten, uitgaven, schulden en tegoeden. Er wordt een overzicht gemaakt van de vaste kosten en het nodige huishoudgeld. De budgetbegeleider gaat na voor welke kosten een reserve moet aangelegd worden. 

Opvolging

De budgetbegeleider moedigt u aan om een huishoudboek bij te houden, met daarin de dagelijkse uitgaven. Zo kan hij samen met u naar besparingsmiddelen zoeken, en volgt hij op of u de vaste kosten regelmatig betaalt. 

Eventueel kan de budgetbegeleider bemiddelen met schuldeisers, indien bepaalde schulden uit de hand dreigen te lopen. 

Einde

De budgetbegeleiding stopt als u zelfstandig uw budget onder controle kan houden, met een beperkte geldreserve voor onverwachte uitgaven.

Kostprijs 

Gratis

Team schuldhulpverlening

Telefoon