Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede

OCMW Leuven richtte in 2010 het Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede (LFBK) op. Daarmee gaat het de strijd tegen kinderarmoede aan. Met het LFBK wil OCMW Leuven kansarme kinderen de kans geven om deel te nemen aan het maatschappelijk leven en vermijden dat ze vastzitten in een spiraal van armoede.

De acties van het LFBK dragen bij tot vier aandachtsgebieden binnen kinderarmoedebestrijding:

  • Toegang tot toereikende middelen
  • Toegang tot kwaliteitsvolle diensten
  • Participatie van kansarme kinderen
  • Afsluiten van partnerschappen tussen beleidsdomeinen en bestuursniveaus

Elk jaar worden de acties van het LFBK geëvalueerd en bijgestuurd.

Financiering

In 2019 financiert het LFBK volgende acties:

  • Toelage schoolkosten
  • Kleuterparticipatie: boekentasjes
  • Toelage educatief speelgoed

Gebruik de formulieren om een aanvraag te doen.

In het verleden financierde het LFBK ook spelmateriaal in het kader van 'Participatie is troef'

Reglement

De voorwaarden, aanvraagprocedure en financiering van alle acties kan je terugvinden in het 'Reglement Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede 2019'.