Kinderdagverblijf De Kikker - Muzikale kinderen (2016)

Beschrijving actie

Kinderdagverblijf De Kikker kocht muziekinstrumenten voor kinderen aan. Zo wil het op een pedagogische verantwoorde manier de ontwikkelingskansen van elk kind faciliteren en stimuleren. De kinderen kunnen met de instrumenten:

  • De muzikale wereld ontdekken
  • De diversiteit in de opvang en in de maatschappij via beeld en geluid ervaren
  • Deelnemen aan de wereld via muzikale middelen in de eigen handen
  • De eigen leefwereld delen met anderen via muzikale middelen

Bijdrage kinderarmoede

De Kikker organiseerde een muzikaal tuinevent op 19 juni. Daarnaast worden er op verschillende momenten - voornamelijk bij het brengen en het afhalen van de kinderen - muzikale activiteiten georganiseerd. Er wordt muziek gemaakt en liedjes gezongen. Ouders worden telkens uitgenodigd, ook om te participeren samen met hun kind. Sommigen brengen zelf hun muziekinstrument mee of zingen een liedje in hun thuistaal. Op die manier hebben we vele ouders bereikt.

Beschrijving organisatie

Kinderdagverblijf de Kikker sloot in 2018 de deuren.

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij