Kinderdagverblijf Kinderrijk

Kinderrijk is een dagverblijf voor 136 kinderen van 0 tot 3 jaar. Het ligt naast Basisschool Don Bosco. Zowel het Kinderrijk als Basisschool Don Bosco zijn nog steeds onder de hoede van de zusters van Don Bosco. Hun werking streeft ernaar om ieder kind de kans te geven om zich te ontplooien in een veilige en gestructureerde omgeving. Er is bovendien speciale aandacht voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. 

Kinderdagverblijf Kinderrijk

Telefoon