Andere informatie nodig?

Sociale tewerkstelling

Wat?

Sociale tewerkstelling kan een oplossing zijn voor OCMW-cliënten die geen kans maken op de gewone arbeidsmarkt. Ze werken voor hun inkomen, krijgen arbeidservaring en komen in contact met anderen. Zo verhogen ze hun kansen op verdere tewerkstelling.

Onze aanpak

De arbeidsbemiddelaar zoekt samen met de werkzoekende een job op de gewone arbeidsmarkt. Dat lukt niet altijd door te weinig ervaring, onvoldoende opleiding of taalkennis, te weinig flexibiliteit door de gezinssituatie, etc.

Sociale tewerkstelling is dan een mogelijke oplossing. De arbeidsbemiddelaar stelt enkele werkplaatsen op maat voor. De werkzoekende gaat er op gesprek en kiest de meest geschikte uit. Als de OCMW-Raad akkoord gaat, kan hij aan de slag.

De werknemer krijgt begeleiding op het werk zelf en heeft regelmatig contact met de arbeidsbemiddelaar, om eventuele problemen snel aan te kunnen pakken. Hij kan tijdens de tewerkstelling ook opleidingen volgen, zoals een sollicitatietraining of een cursus Nederlands.

Op het einde van de sociale tewerkstelling gaat extra aandacht naar solliciteren voor een nieuwe job. De bedoeling is dat na de sociale tewerkstelling een 'gewone' tewerkstelling volgt. Als de werknemer toch geen nieuw werk vindt, krijgt hij hulp bij de aanvraag voor een werkloosheidsuitkering. Wie wil, kan ook na de sociale tewerkstelling begeleiding krijgen, bijvoorbeeld om een nieuwe job of opleiding te vinden, of om problemen op de nieuwe job te bespreken. 

Waar kan u aan het werk bij een sociale tewerkstelling?

Verschillende werkgevers bieden plaatsen in de sociale tewerkstelling aan:

 • OCMW Leuven (bv. administratieve dienst of klusjesdienst)
 • Stad Leuven (bv. groendienst)
 • KU Leuven (eerder gericht op hoger geschoolden)
 • Een 20-tal Leuvense vzw's, waaronder:
  • Spit
  • Wonen en Werken 
  • Velo
 • Privéwerkgevers (arbeiders- of bediendenfunctie)

In het geval van privéwerkgevers, is het OCMW de juridische werkgever. Het betaalt het loon aan de werknemer, en krijgt daarvoor een toelage van de federale overheid (tussen 810 en 1062 euro per maand). De privéwerkgever betaalt aan het OCMW het verschil tussen het bruto jaarloon en de toelage. Hij oefent ook toezicht uit op de taakuitvoering en arbeidsattitude. Op voorhand sluiten het OCMW en de privéwerkgever sluiten een samenwerkingsovereenkomst af om de voorwaarden van de terbeschikkingstelling vast te leggen.

Wat zijn de arbeidsvoorwaarden?

De werknemer komt in dienst van OCMW Leuven met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Hij ontvangt het wettelijk minimumloon, aangevuld met maaltijdcheques. Er is geen onderscheid volgens opleidingsniveau, aard van het werk of de tewerkstellingsplaats. Als de werknemer niet werkt in een dienst van het OCMW zelf, wordt de terbeschikkingstelling geregeld in een bijlage aan de arbeidsovereenkomst.

De duur van het contract is minimum 1 en maximum 2 jaar, afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Daarna zijn er nog andere mogelijkheden om de werknemer in dienst te houden tegen verminderde kostprijs.