Middenschool Ter Beuke - Duurzaam spelmateriaal (2018)

Beschrijving actie

Tijdens de middagspeeltijd zijn activiteiten als een voetbal- of kubbtoernooi populair. Middenschool Ter Beuke kocht daarom duurzaam spelmateriaal aan. Zo kunnen de leerlingen echt kind zijn en zich ontspannen op de speelplaats, ook de kansarme kinderen. Samen spelen is een eerste aanzet naar samen leren leven. Bovendien bevorderen de spellen de integratie van anderstalige nieuwkomers. 

Bijdrage kinderarmoede

Met deze actie wil de school alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, zich goed laten voelen op de speelplaats. Ze kunnen tijdens de pauzes het met het materiaal spelen. De leerkrachten kunnen het ook tijdens de lessen gebruiken, om de klassfeer te bevorderen.