In Pee & Nel, daar lezen ze wel!

Beschrijving actie

Pee & Nel richtte een schoolbibliotheek op. Oudere leerlingen met leesmoeilijkheden kunnen er boekjes lenen met een laag leesniveau die toch boeiend zijn. Met materialen als Kamishibai verteltheater, digitale prentenboeken, luisterverhalen en Fundels, wil de school het leesplezier verhogen. 

Op de speelplaats zijn rustige hoekjes ingericht waar de leerlingen kunnen lezen. Ouders komen soms voorlezen in de klas: meestal Nederlandstalige boeken, maar af en toe ook boeken in hun eigen taal. Kinderen krijgen verteltassen, holidaybags en verjaardagstassen met boekjes mee naar huis. 

Bijdrage kinderarmoede

Pee & Nel heeft leesmateriaal voor recreatief, begrijpend en technisch lezen. Op de school kunnen leerlingen informatieve boeken uitlenen om spreekbeurten voor te bereiden. De kinderen kunnen het leesmateriaal uitlenen wanneer ze willen: tijdens de speeltijd, de voor- en naschoolse kinderopvang (de Kettekeet), of in de vakantie. Pee & Nel heeft ook luisterverhalen op cd, materiaal op USB-stick, kleine kamishibaitheaters en verhalen en prenten voor verteltheaters. Daarnaast zijn er mobiele geluidsinstallaties, het lighthouse op wieltjes en laptops. Ook de kinderen en volwassenen van de kribbe, het buurtcentrum en andere scholen kunnen de materialen lenen. 

Het is belangrijk dat de ouders het belang van boekjes lezen kennen. De school maakt hen dat duidelijk tijdens koffie- en thee ochtenden, de openklasdagen, met vertelrugzakjes en op leesmomenten. Zowel ouders als kinderen krijgen het uitleensysteem aangeleerd, om zo de stap naar de bibliotheek kleiner te maken. 

Door te zorgen voor een rustige, fijne leesomgeving biedt Pee & Nel kinderen die door de moeilijke thuissituatie niet aan lezen toe komen toch de mogelijkheid om van lezen te kunnen genieten en hun spreekbeurten voldoende voor te bereiden.

Getuigenissen

  • Een leerling: 'Het liefst van al luister ik met de hoofdtelefoon naar een verhaal. Ik vertel het verhaal dan thuis verder. Soms mag de CD mee naar huis of naar de opvang.'
  • Een ouder: 'Onze dochter begint nu spontaan te lezen. Ze toont zelfs interesse in het nieuws en de krant!'
  • Een ouder: 'Wanneer ik mijn zoon ophaal, vind ik hem altijd terug in de leeshoek.'

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij

Basisschool Pee & Nel

Telefoon