Andere informatie nodig?

Leuvens Fonds Vrijetijdsparticipatie

Het Leuvens Fonds Vrijetijdsparticipatie startte op 1 juli 2009 en wil drempelverlagend werken om mensen te stimuleren tot deelname en ontwikkeling van de eigen creativiteit. Het Fonds Vrijetijdsparticipatie stimuleert de deelname aan cultuur, sport en jeugdactiviteiten.

De financiële tussenkomst dient de deelnameprijs van mensen in armoede aan vrijetijdsactiviteiten betaalbaar te maken. We noemen dit de 80/20-regel.

We werken voor en met mensen in armoede die lid of cliënt zijn van een private welzijnsorganisatie of welzijnsvereniging in Leuven.

Omdat mensen in armoede heel moeilijk detecteerbaar zijn, werd gekozen om samen te werken met de lokale organisaties die dagelijks met deze mensen werken en een sterke vertrouwensband hebben. Deze organisaties staan in voor de omkadering en de toeleiding.

De lijst van organisaties voor Leuven werd volledig overgenomen vanuit het oude fondscultuurparticipatie. Niet alle leden of cliënten van deze organisaties komen daarom automatisch in aanmerking voor deze regeling. Deze inschatting laten we over aan de betrokken organisaties.

Nieuwe aanvragen kandidaat-organisaties

Nieuwe aanvragen van mogelijke kandidaat-organisaties worden door de kerngroep vrijetijdsparticipatie onderzocht. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u een schriftelijke aanvraag in te dienen.

Vul hiervoor de organisatiefiche in en stuur ze terug naar OCMW Leuven t.a.v. Dhr. Gert Hambrouck of via mail naar gert.hambrouck@ocmw-leuven.be.

Aanvragen van aangesloten organisaties

Aangesloten organisaties kunnen via hun login online aanvragen ingeven.

Informatie over het 'oude' fonds vrijetijdsparticipatie voor mensen die in armoede leven kunt u terugvinden eenmaal ingelogd. Aangesloten organisaties kunnen hier online aanvragen ingeven.

U kunt het volledig reglement hier nalezen.