Participatie is troef

'Participatie is troef' is een project dat bij opstart gefinancierd werd door de Nationale Loterij en nadien vanuit het Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede. Leuvense organisaties die werken met kansarme kinderen kunnen financiële steun krijgen voor de aankoop van pedagogische hulpmiddelen en didactisch speel- en leermateriaal dat de sociale integratie van deze kinderen bevordert.

Een overzicht van alle organisaties die met de hulp van 'Participatie is troef' materiaal hebben aangekocht: