De Wigwam - Speeltoestellen (2016)

Beschrijving actie

Wigwam kocht de volgende materialen aan:

  • Een Quadro speeltoestel: een toestel met verschillende onderdelen om verschillende speelcombinaties te maken. Het toestel werd opgezet samen met de ouders. Al spelend kunnen de kinderen zich op verschillende ontwikkelingsdomeinen ontplooien.
  • Trolley's met 20 zitschijven: de zitschijven worden dagelijks gebruikt in de kruiper- en lopergroep.  Kinderen kiezen de zitschijf die ze mooi vinden, en leren zo de kleuren kennen. Ze leren een kussentje te nemen en dat nadien weer op te bergen in de trolley. 

Bijdrage kinderarmoede

De Wigwam werkt intensief samen met kinderen en hun gezin. Dat gebeurt niet alleen via de kinderopvang, maar ook met het aanbod van 'spel en ontmoeting' en 'integrale preventieve gezinsondersteuning'. Die activiteiten staan ook open voor gezinnen waarvan de kinderen niet in het kinderdagverblijf komen. Ze worden aangekondigd via de activiteitenkalender van Stad Leuven. Er wordt samengewerkt met partners, om verschillende doelgroepen te bereiken. Het bereik van deze activiteiten groeit jaarlijks. 

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij