Kinderdagverblijf Kinderrijk - speelkoffers (2016)

Beschrijving actie

Kinderdagverblijf Kinderrijk kocht speelkoffers aan. Het materiaal van 'peuternootjes' wordt tweewekelijks tijdens de gezamenlijke sessie op school gebruikt en tweewekelijks in de leefgroepjes van het kinderdagverblijf. Tweewekelijks krijgen de kinderen ook de tasjes met het materiaal voor thuis mee. 

Bijdrage kinderarmoede

De actie "peuternootjes" zorgt voor een vlotte overgang van het Kinderdagverblijf Kinderrijk naar Basisschool Don Bosco: dan gaat er een groep peuters op stap naar de basisschool. Dat zijn vooral uit kinderen die omwille van door taal of de nood aan sociale integratie extra aandacht nodig hebben.

"Peuternootjes" wordt tweewekelijks georganiseerd door de leerkrachten van de instapklas. Vanuit Kinderrijk gaan de orthopedagoog en een kinderbegeleidster mee.

Getuigenis

  • Leerkracht van het instapklasje: 'Bij de start van het nieuwe schooljaar, merk ik dat nieuwe kleuters mij al kennen en ik hen. Ik heb al een algemeen beeld van hoe ze functioneren en kan beter inspelen op de thuissituatie.'

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij