Kinderwerking Fabota - Kinderfietsen (2018)

Beschrijving actie

Kinderwerking Fabota kocht kinderfietsen aan om te gebruiken tijdens activiteiten. Ze kunnen ook worden uitgeleend. Daarnaast werkt Fabota samen met de buurtschool, onder andere om het materiaal gemeenschappelijk te gebruiken. 

Bijdrage kinderarmoede

De kinderen leren fietsen en kleine herstellingen doen. Zo worden ze meer zelfredzaam. 

Met de actie probeert Fabota de mobiliteit en zelfredzaamheid van mensen in armoede te verhogen. De actie is een duurzame investering op lange termijn.