Energiescan

Wil u uw energiefactuur verminderen, maar weet u niet hoe? De energiesnoeiers van de RuimteVaart komen bij u thuis en doen een energiescan:

 • Ze onderzoeken het energieverbruik van uw woning
 • Ze geven tips over hoe je energie kan besparen
 • Ze installeren energiebesparende materialen, zoals spaarlampen, tochtstrips, reflecterende folie of een spaardouchekop

De energiescan en de geplaatste materialen zijn gratis

Wie komt in aanmerking?

U komt in aanmerking voor een gratis energiescan als u:

 • Recent bent opgeroepen voor de Lokale Adviescomissie (LAC) elektriciteit, gas of water
 • Een actieve budgetmeter hebt
 • In aanmerking komt voor de minimale levering aardgas
 • Huurder bent van een sociaal verhuurkantoor (SVK Spit of SWAL)
 • Huurder bent van een sociale huisvestingsmaatschappij (Dijledal)
 • Geniet van het Omnio-statuut of recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming
 • Een bescheiden inkomen heeft (jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan € 17.649,88 verhoogd met € 3.267,47 per persoon ten laste)
 • Beroep doet op schuldbemiddeling
 • Sociaal of budgettair begeleid wordt door het OCMW wegens betalingsmoeilijkheden

 

Hoe kan ik een energiescan aanvragen?

Bent u al cliënt bij OCMW Leuven, contacteer dan uw maatschappelijk werker.

Nog geen cliënt? Contacteer rechtstreeks de energiedeskundigen van de RuimteVaart:

Energiesnoeiers De Ruimtevaart