Sociale maximumprijs voor gas en elektriciteit

De sociale maximumprijs voor gas en elektriciteit is het laagste tarief in België. Elke leverancier moet die prijs automatisch aanrekenen als u er recht op hebt. 

Wie heeft er recht op?

Iedereen die kan bewijzen dat hij, of iemand anders die onder zijn dak woont, aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Een leefloon of equivalent ontvangen
  • Een inkomensvervangende- of, integratietegemoetkoming- of tegemoetkoming bij handicap (min. 65%) ontvangen
  • Tegemoetkoming hulp van derden ontvangen
  • Kinderbijslag voor kinderen met handicap min. 66% ontvangen
  • Inkomstengarantie ouderen (of IGO) ontvangen

Op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energiekan u nagaan of u recht heeft op de sociale maximumprijs.

Toekenning

De sociale maximumprijs wordt in principe automatisch toegekend. Toch is het nuttig om op uw energiefactuur na te kijken of dat ook zo is. Is dit niet het geval, vraag dan een attest bij de instelling die u het recht toekent en stuur het op naar uw energieleverancier.

Beschermd afnemer

Iedereen die recht heeft op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas is ook 'beschermd afnemer'. Dat heeft de volgende voordelen:

  • Een kortingsbon van 150 euro om een energiezuinige koelkast of wasmachine te kopen. Vraag hem aan via de website van Eandis.
  • Leveranciers mogen u geen kosten aanrekenen voor het versturen van herinneringsbrieven en ingebrekestellingen als uw factuur niet op tijd betaald werd.
  • Hogere premies bij bepaalde energiebesparende investeringen.

Vragen?

  • Indien u cliënt bent bij OCMW Leuven, contacteer dan uw maatschappelijk werker
  • Indien u geen cliënt bent, contacteer dan de sociale dienst