Verwarmingstoelage

De prijs van stookolie is vaak te hoog voor personen met een laag inkomen. De vzw Sociaal Verwarmingsfonds kan dan tussenkomen in de betaling van de verwarmingsfactuur.

Voorwaarden voor een verwarmingstoelage stookolie via OCMW Leuven

  • U verwarmt met een stookolieproduct: huisbrandolie, lamppetroleum type c of bulkpropaangas
  • U heeft:
    of een laag inkomen (bruto gezinsinkomen is maximum 19.105,58 euro per jaar, verhoogd met 3536,95 euro per persoon ten laste - bedragen 01-01-2019)
    of een schuldenoverlast (u kunt de verwarmingsfactuur niet betalen en geniet van een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling) 
  • U doet een aanvraag bij OCMW Leuven binnen de 60 dagen na de levering

U kan de belangrijkste voorwaarden schematisch terugvinden in onze folder 'Verwarmingstoelage'.

Hoeveel bedraagt de verwarmingstoelage?

  • Bij grotere leveringen: tussen 14 en 20 cent per liter voor maximum 1.500 liter brandstof per kalenderjaar, per gezin
  • Bij kleinere leveringen (aan de pomp): een eenmalig bedrag van 210 euro per kalenderjaar.

Hulp nodig?

Bent u al cliënt bij OCMW Leuven, contacteer dan uw maatschappelijk werker. Wie geen cliënt is, kan contact opnemen met de sociale dienst (contactgegevens onderaan).

Sociale dienst OCMW Leuven

Telefoon