Kinderdagverblijf Don Bosco - Buiten spelen (2016)

Beschrijving actie

Kinderdagverblijf Don Bosco kocht spelmateriaal aan om de grove motoriek van de kinderen te stimuleren:

  • Treintunnel en junior activity glijbaan
  • Reuzentollen
  • Parachuteset
  • Sensorisch parcour

Bijdrage kinderarmoede

Door financiële of sociale redenen, krijgen niet alle kinderen de kans om ontwikkelingsstimulerend spelmateriaal te spelen of spelend contact te maken met andere kinderen. Het kinderdagverblijf Don Bosco wil graag iedereen de kans geven tot bewegen. Met het nieuwe spelmateriaal kunnen de kinderen zich uitleven, contact maken met elkaar en hun grove motoriek ontwikkelen. 

Beschrijving organisatie

Kinderdagverblijf Don Bosco vangt kinderen op uit een gevarieerde sociale context. Een goede samenwerking tussen de ouders en de medewerkers is er erg belangrijk. Communicatie, wederzijds vertrouwen en inspraak zijn essentieel.

Don Bosco wil baby’s en kinderen een plaats geven waar ze zich thuis voelen en op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Er zijn aangepaste ruimtes, materiaal en activiteiten, waarbij het kind centraal staat. Bij de Visjes (baby's en kruipertjes) ligt de nadruk op verzorging, het bieden van geborgenheid en het respecteren van het eigen slaap- en voedingsritme. Bij de Eekhoorntjes (peuters) is er een vast dagverloop, wat het veiligheidsgevoel verhoogt. Zowel bij spel-, eet- en verzorgingsmomenten hebben de kinderen de kans om zich te ontwikkelen.

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij

Kinderdagverblijf Don Bosco

Telefoon