Leefloon

Heb je geen of een te laag inkomen? Je kan een leefloon aanvragen. Dit is een soort minimuminkomen. 

Voor wie?

 • Je woont in Leuven.
 • Je bent ministens 18 jaar of wordt hieraan gelijkgesteld.
 • Je bent Belg of je hebt een gelijkgesteld verblijfsstatuut.
 • Je hebt minder inkomen dan het bedrag van het leefloon.
 • Je bent bereid om te werken, behalve als dat niet kan (door slechte gezondheid of een andere geldige reden).
 • Je hebt alle andere sociale uitkeringen aangevraagd waar je recht op hebt (werkloosheidsuitkering, studietoelage, pensioen, onderhoudsgeld ...).

Bedrag

Hoeveel leefloon je maximaal krijgt, hangt af van je gezinssituatie:

 • Je woont alleen: € 1.238,41 per maand
  Wanneer je alleen woont en geen minderjarig kind ten laste hebt.
 • Je woont samen: € 825,61 per maand
  Je woont samen met iemand waarmee je een gezin vormt. Dat hoeft geen partner te zijn.
 • Je hebt minstens 1 kind ten laste: € 1.673,65 per maand
  Je woont alleen of samen, en hebt minstens 1 minderjarig ongehuwd kind ten laste.

Hoe aanvragen?

 1. Verzamel de documenten
  • Identiteitskaart of andere identiteitsdocumenten van alle gezinsleden.
  • Huurcontract.
  • Bewijzen van inkomsten en spaargelden van alle gezinsleden (loonfiches, pensioen ...)
  • Rekeningnummer
 2. Maak een afspraak

Wanneer krijg je het leefloon?

We storten je leefloon op:

 • donderdag 28 september 2023
 • maandag 30 oktober 2023
 • woensdag 29 november 2023
 • donderdag 28 december 2023

Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.