Andere informatie nodig?

Arbeidsbemiddeling

OCMW Leuven helpt zijn cliënten via arbeidsbemiddeling bij de zoektocht naar 'werk op maat': zo stabiel mogelijk, voldoende betaald en volgens zijn of haar mogelijkheden. 

Onze aanpak

De maatschappelijk werker meldt de werkzoekende aan bij het Team Tewerkstelling van OCMW Leuven. Zij zorgen dat de cliënt ingeschreven wordt als werkzoekende bij de VDAB, als dat nog niet gebeurd is.

In een kennismakingsgesprek vraagt een arbeidsbemiddelaar van het Team Tewerkstelling naar opleiding, werkervaring en vaardigheden. Ook de mogelijke hinderpalen voor tewerkstelling worden besproken. Hij maakt met de werkzoekende afspraken over het verdere verloop van de arbeidsbemiddeling. Die kunnen vastgelegd worden in een individueel integratiecontract.

Als de werkzoekende onvoldoende Nederlands kan, wordt een geschikte taalcursus gezocht. 

Soms moet de werkzoekende eerst een opleiding volgen, om kans te maken op werk. In dat geval zoekt de arbeidsbemiddelaar mee naar een geschikte (beroeps)opleiding.

Verder helpt de arbeidsbemiddelaar met het opstellen van de CV, het op orde houden van het VDAB-dossier en de zoektocht naar werk. Hij bespreekt met de werkzoekende hoe de sollicitatiegesprekken verlopen.

Eens de cliënt werk heeft, kan de arbeidsbemiddelaar het verdere verloop opvolgen. De beginperiode van een nieuwe job is immers vaak de moeilijkste.

Samenwerkingen met lokale werk- en opleidingsinitiatieven

Het Team Tewerkstelling is ingeschakeld in de lokale Werkwinkel en is erkend als 'dienst voor kosteloze arbeidsbemiddeling'. Hierdoor kunnen arbeidsbemiddelaars onder andere gebruik maken van het gegevensbestand van de VDAB.

Daarnaast werkt het Team Tewerkstelling samen met tal van tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven.