Andere informatie nodig?

Arbeidsbemiddeling

Onze aanpak

OCMW Leuven helpt zijn cliënten via arbeidsbemiddeling bij het zoeken naar 'werk op maat': zo stabiel mogelijk, voldoende betaald en volgens de mogelijkheden van de werkzoekende. 

De werkzoekende wordt aangemeld bij het Team Tewerkstelling door zijn maatschappelijk werker van het OCMW-welzijnsbureau. Die zorgt ervoor dat de cliënt ingeschreven wordt als werkzoekende bij de VDAB, als dat nog niet gebeurd is.

Een arbeidsbemiddelaar van het Team Tewerkstelling nodigt de werkzoekende uit voor een kennismakingsgesprek. Het gaat dan onder meer over opleiding, werkervaring, vaardigheden en hinderpalen voor tewerkstelling. Hij maakt met de werkzoekende afspraken over het verdere verloop van de arbeidsbemiddeling. De afspraken kunnen vastgelegd worden in een individueel integratiecontract.

Als de werkzoekende te weinig Nederlands kent om kans te maken op werk, wordt zijn taalniveau getest door het Huis van het Nederlands. Als dit onvoldoende is, wordt een geschikte taalopleiding gezocht. Indien nodig krijgt de werkzoekende individueel les van een taalleerkracht van het team tewerkstelling. Om kans te maken op werk is het soms nodig dat een werkzoekende een beroepsopleiding of een andere opleiding volgt.  De arbeidsbemiddelaar zoekt mee naar een geschikte opleiding.De arbeidsbemiddelaar helpt bij het opstellen van een CV (curriculum vitae), bij het in orde houden van het VDAB-dossier en bij het zoeken naar tewerkstellingsplaatsen. Hij bespreekt met de werkzoekende hoe de sollicitatiegesprekken verlopen.

Eens er werk gevonden is, kan de arbeidsbemiddelaar het verdere verloop van de tewerkstelling nog een tijdlang opvolgen. De beginperiode van een nieuwe job is immers vaak de moeilijkste.

Samenwerkingen met lokale werk- en opleidingsinitiatieven

Het Team Tewerkstelling is ingeschakeld in de Lokale Werkwinkel. Het is erkend als 'dienst voor kosteloze arbeidsbemiddeling' door de VDAB. Hierdoor kunnen de arbeidsbemiddelaars o.a. gebruik maken van het gegevensbestand van de VDAB. Daarnaast werkt het Team Tewerkstelling samen met tal van tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven.