Andere informatie nodig?

ESF project MIRIAM

MIRIAM is een project dat alleenstaande moeders die een (equivalent) leefloon ontvangen sterker wil maken.

We willen deze alleenstaande mama’s, die hulp krijgen van het OCMW, begeleiden om uit hun sociaal engagement raken, hun armoede te verminderen en hun handvaten te geven om zich terug op de arbeidsmarkt te begeven.

Bij OCMW Leuven willen wij op 2 jaren tijd 30 vrouwen op weg helpen naar een goede basis: een zinvolle dagbesteding, opleiding of een langdurige opleiding. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat deze methodiek werkt. De vrouwen voelen zich op het einde van het project beter. Ze hebben het gevoel zelf terug controle te hebben over hun leven, op financieel en emotioneel vlak, over de opvoeding van hun kinderen, over hun huisvesting,…

We hebben een warm hart voor mama’s en hun kinderen die in een hele moeilijke situatie leven en er alleen voor staan. We willen hen ondersteunen en hen de kans geven om er met hun kinderen eens tussenuit te zijn.

Daarom organiseren we bijeenkomsten op dinsdag, waarbij alleenstaande mama’s die in sociaal isolement leven en voldoende Nederlands spreken samenkomen om eerst wat te eten en nadien allerlei onderwerpen te bespreken. Zo komt de stad spreken over de werking van de speelpleinen en open kamp, er komt een diëtiste over gezonde voeding, de opvoedingswinkel komt langs, we laten ons restylen door Lien DeGol …

Daarnaast zetten we activiteiten op poten die de mama’s met hun kinderen kunnen doen. Zo hebben ook de kinderen eens andere sociale contacten dan deze van op school en is iedereen er eens tussenuit. Naast het samenkomen in groep, is er ook een zeer intensieve begeleiding aan gekoppeld bij de deelnemende moeders. Daarom zijn ook de informele contacten erg belangrijk. We ondersteunen hen dan op het vlak van opvoeding en begeleiden hen naar de diensten waar ze voorheen niet geraakten omdat de drempel te hoog was of omdat ze deze niet kenden.

Het project loopt van 01/01/2018 tot 31/12/2019 en wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële middelen van het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen