Andere informatie nodig?

ESF project Roma

Sinds 2000 is er in Leuven een woonwagenterrein. Sinds 2002 zijn er specifieke projecten voor deze doelgroep, en werden heel wat stappen gezet. Opleiding en tewerkstelling als doelstelling op zich blijft voor het merendeel van het ‘terrein’ te hoog gegrepen, maar zijn wel centrale thema’s waarin we aan blijven verder werken. Ondertussen zijn een aantal mannen tewerkgesteld binnen art.60. Naast de woonwagenbewoners op het terrein richten we ons op de andere Roma in Leuven die een leefloon ontvangen.

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen gaat OCMW Leuven intensief aan de slag met deze doelgroep. Via groepsactiviteiten en individuele begeleiding werken we met de doelgroep richting een gepaste opleiding of werk.