Andere informatie nodig?

Sociale tewerkstelling

Wat?

Sociale tewerkstelling is een mogelijkheid binnen een traject naar werk. Hierdoor kunnen OCMW-cliënten werkervaring op doen en eventuele drempels naar de gewone arbeidsmarkt overbruggen. Hiermee verhogen ze de kans op doorstroom binnen het reguliere circuit.

Onze aanpak

De arbeidsbemiddelaar gaat samen met de cliënt op zoek naar welke job hij/zij wil uitoefenen en welke stappen daarvoor nodig zijn. In de eerste plaats wordt er gekeken naar opleidingen om de kloof naar de arbeidsmarkt te dichten. Indien een opleiding niet meer past binnen het traject, kan een sociale tewerkstelling een mogelijke piste zijn. Elk traject is individueel en op maat. Hierdoor zal de mogelijkheid van een sociale tewerkstelling besproken worden met de cliënt en zal een passende plaats worden voorgesteld door de arbeidsbemiddelaar. De cliënt gaat dan op gesprek bij de werkplaats. De uiteindelijke beslissing over de start van de tewerkstelling maakt het Vast Bureau op basis van het verslag van de arbeidsbemiddelaar.

De cliënt krijgt een nieuwe maatschappelijk werker die zijn dossier en tewerkstellingstraject opvolgt. Tijdens de tewerkstelling krijgt de cliënt dus begeleiding op de werkvloer en vanuit het OCMW. Er is de mogelijkheid om tijdens de tewerkstelling opleiding te volgen zoals sollicitatietraining of een cursus Nederlands.

De begeleiding kadert in de tijdelijke werkervaring van VDAB en betekent dat de cliënt binnen de 2 jaar moet doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. De maatschappelijk werker van Team Tewerkstelling volgt deze cliënt tot 2 jaar op vanaf het begin van de sociale tewerkstelling. Wanneer de cliënt succesvol doorstroomt naar een job, zal de begeleiding worden beëindigd. Indien dit niet lukt, zal de begeleiding worden overgedragen naar VDAB.

Waar kan u aan het werk bij een sociale tewerkstelling?

We werken samen met verschillende tewerkstellingsplaatsen o.a. partners in de sociale economie, overheid, vzw’s en privéwerkgevers.

Het OCMW fungeert als de juridische werkgever en stelt de werknemer ter beschikking aan de werkplaats. Het OCMW betaalt het loon aan de werknemer. Daarvoor krijgt het een toelage van de federale overheid. Aan een privéwerkgever wordt gevraagd om het verschil tussen het brutojaarloon en de toelage aan het OCMW te betalen. De werkplaats begeleidt bij het uitvoeren van de taken en helpt bij het aanleren van de arbeidsattitude. Op voorhand wordt er steeds een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de werkplaats waarin de voorwaarden van de terbeschikkingstelling staan.

Arbeidsvoorwaarden?

De werknemer komt in dienst van OCMW Leuven met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Hij ontvangt het wettelijk minimumloon, aangevuld met maaltijdcheques. Er is geen onderscheid volgens opleidingsniveau, aard van het werk of de tewerkstellingsplaats. Als de werknemer niet werkt in een dienst van het OCMW zelf, wordt de terbeschikkingstelling geregeld in een bijlage aan de arbeidsovereenkomst.

De duur van het contract is minimum 1 en maximum 2 jaar, afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.