Middenschool Ter Beuke

Middenschool Ter Beuke biedt kwalitatief en innoverend onderwijs met aandacht voor ieders talenten, interesses, ambities en persoonlijkheid. Het is belangrijk dat elk kind zich intellectueel en creatief kan ontwikkelen. Het is een kleine school met kleine klassen, zodat er meer zorg kan geboden worden. 

De school wil de leerlingen niet enkel kennis en inzicht bijbrengen maar ook vaardigheden, attitudes en respect. De totale ontwikkeling van ieder individu staat centraal, zodat ze later als volwaardig lid van de maatschappij hun verantwoordelijkheden opnemen. Leerlingen leren dat het leven een groeiproces is met vallen en opstaan. De school probeert een “warme” leeromgeving te creëren. Er is een leerlingenbegeleidster en een nauwe samenwerking met het CLB.

De school biedt ook onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). 

Middenschool Ter Beuke

Telefoon