Middenschool Ter Beuke - Zelfgemaakte houten speeltoestellen (2016)

Beschrijving actie

In Middenschool Ter Beuke is een deel van de leerlingen kansarm. De school is daarom kleinschalig en voorziet optimale begeleiding in een groene omgeving. Als kleine school is er weinig budget om te investeren in degelijk sport- en spelmateriaal. Als schoolproject hebben de leerlingen uit de studierichting 'hout' nieuwe voetbalgoals en kermisattracties zoals sjoelbakken en ringwerpen uit duurzaam houtmateriaal gemaakt. 

Bijdrage kinderarmoede

De middenschool, basisschool, naschoolse opvang en de speelpleinwerking kunnen het spelmateriaal gebruiken. Zo krijgen alle kinderen de kans om te spelen en sporten in een veilige omgeving.

Beschrijving organisatie

Middenschool Ter Beuke biedt kwalitatief en innoverend onderwijs met aandacht voor ieders talenten, interesses, ambities en persoonlijkheid. Het is belangrijk dat elk kind zich intellectueel en creatief kan ontwikkelen. 

De school wil de leerlingen niet enkel kennis en inzicht bijbrengen maar ook vaardigheden en attitudes. De totale ontwikkeling van ieder individu staat centraal, zodat ze later als volwaardig lid van de maatschappij hun verantwoordelijkheden opnemen. De school probeert een “warme” leeromgeving voor de leerlingen te creëren. Er is een actieve neutraliteit: de filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen van de leerlingen en hun ouders worden geëerbiedigd. 

Subsidies

Dit project werd gesubsidieerd door de Nationale Loterij

Middenschool Ter Beuke

Telefoon