OCMW-raad

De OCMW-raad is het hoogste bestuursorgaan van OCMW Leuven. 

Wat doet de OCMW-raad?

 • De raad beslist onder meer over de richting die OCMW Leuven wil uitgaan.
 • De raad legt steunnormen vast en beslist over het beheer van goederen en het patrimonium.
 • De raad keurt jaarlijks het budget en de jaarrekening goed.

Wie zit er in de OCMW-raad?

De OCMW-raadsleden zijn verkozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018. Ze besturen sinds 1 januari 2019, 6 jaar lang. 

Bekijk de samenstelling

Vergaderingen

Wanneer

De OCMW-Raad vergadert maandelijks in het stadhuis, vlak na de gemeenteraad. 

Data

 • 31 augustus 2020
 • 28 september 2020
 • 26 oktober 2020
 • 23 november 2020
 • 14 december 2020

Vergadering bijwonen

Het eerste deel van de zitting is openbaar. Daarna volgt een besloten zitting, zonder publiek.

Agenda en verslagen

Je kan de agenda en de verslagen van de vergaderingen online raadplegen.

 1. Surf naar de kalender met de vergaderingen
 2. Ga naar de datum van de vergadering. 
 3. Klik op grijze balkje om de documenten van de OCMW-raad  te bekijken. 

 

Regels en afspraken

Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.