Bestuur OCMW

OCMW-Raad

Voor een gemeente met meer dan 50.000 en minder dan 150.000 inwoners (zoals Leuven met ca. 90.000) bestaat die uit 13 leden. De OCMW-Raad duidt onder zijn leden de voorzitter aan. De OCMW-raadsleden zijn in functie sinds 7 januari 2013. Deze bestuursploeg drukt zes jaar lang haar stempel op de verdere uitbouw van de welzijnszorg waarvoor zij dagelijks borg staat.

De OCMW-Raad vergadert maandelijks. De zitting vindt elke derde donderdag van de maand plaats in de raadzaal van OCMW Leuven. Om 19.30 uur start het openbaar gedeelte waarbij publiek toegelaten wordt. Nadien volgt een besloten zitting zonder publiek.

De OCMW-Raad draagt als hoogste bestuursorgaan van OCMW Leuven een grote verantwoordelijkheid. Hier worden de belangrijkste beslissingen genomen. De Raad beslist onder meer over de richting die OCMW Leuven wil uitgaan, de oprichting van nieuwe diensten, het vastleggen van steunnormen ...

Ook het beheer van de goederen en het patrimonium ligt grotendeels bij de Raad. Deze geeft opdrachten voor de aanneming van werken en de levering van diensten en voor de aankoop en verkoop van onroerende goederen.

De Raad keurt jaarlijks het budget en de jaarrekening goed.

Vast Bureau

Het Vast Bureau is belast met het afhandelen van de zaken van het dagelijks bestuur en komt bijna wekelijks samen. De voorzitter van OCMW Leuven is van rechtswege ook voorzitter van het Vast Bureau.

Bijzondere Comités

Naast het Vast Bureau heeft OCMW Leuven verschillende Bijzondere Comités waaraan welomschreven bevoegdheden werden overgedragen.