Bestuur OCMW

Sinds 1 januari 2019 is de samenstelling van de bestuursorganen van stad Leuven en OCMW Leuven identiek. De gemeenteraad heeft dus dezelfde leden als de OCMW-raad, en het schepencollege heeft dezelfde leden als het Vast Bureau.

OCMW-Raad

De OCMW-Raad is het hoogste bestuursorgaan van OCMW Leuven. De Raad beslist onder meer over de richting die OCMW Leuven wil uitgaan, het vastleggen van steunnormen en het beheer van goederen en het patrimonium. De Raad keurt ook jaarlijks het budget en de jaarrekening goed.

De OCMW-raadsleden zijn in functie sinds 1 januari 2019, en besturen 6 jaar lang. Ze zijn verkozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018.

De OCMW-Raad vergadert maandelijks, vlak na de gemeenteraad, in het stadhuis. Hier vind je de data van de volgende zittingen. Het eerste deel van de zitting is openbaar. Nadien volgt een besloten zitting zonder publiek.

Vast Bureau

Het Vast Bureau is belast met het afhandelen van de zaken van het dagelijks bestuur en komt bijna wekelijks samen.

Bijzondere Comités

Naast het Vast Bureau heeft OCMW Leuven verschillende Bijzondere Comités waaraan welomschreven bevoegdheden werden overgedragen.